Advokátní Kanceláře
Koubová-Svoboda-Trnková


Dům "Nad Museem"
Vinohradská 6
120 00 Praha 2

Tel: 224 239 575
Fax.: 222 718 348
info@advocati.cz

 

O nás

Právníci

JUDr. Eva Koubová

JUDr. Eva Koubová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, pracovala jako odborný asistent na katedře trestního práva Univerzity Karlovy v Praze a jako komerční právník. Od roku 1996 je advokátem. V současné době se věnuje především občanskému a obchodnímu právu se specializací na mezinárodní zasilatelství.

Je členem České advokátní komory.
Je členem a viceprezidentem Bílého kruhu bezpečí.

Právní služby poskytuje též v jazyce německém.

e-mail: eva.koubova@advocati.cz

 

Mgr. Gabriela Trnková

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze . V letech 1999 – 2002 pracovala jako advokátní koncipientka, od roku 2003 je samostatnou advokátkou. Věnuje se především obchodnímu a občanskému právu (včetně právních vztahů k nemovitostem, bytového práva atd.).

Je členem České advokátní komory s registračním číslem 9701 a Bílého kruhu bezpečí.

Právní služby poskytuje též v jazyce německém.

e-mail: trnkova@advocati.cz

 

JUDr.  Jaroslav Svoboda

vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně pracoval jako firemní právník v komerční sféře. Od roku 2000 působí jako samostatný advokát. 

Ve své profesionální praxi se věnuje zejména pracovnímu právu, občanskému právu (zejména právní vztahy k nemovitostem a k bytům) a dále obchodnímu právu a problematice konkursů a exekucí.

Dlouhodobě spolupracuje s D. A. S. pojišťovnou právní ochrany, a.s.. 

 e-mail: jaroslav.svoboda@advocati.cz