Advokátní Kanceláře
Koubová-Svoboda-Trnková


Dům "Nad Museem"
Vinohradská 6
120 00 Praha 2

Tel: 224 239 575
Fax.: 222 718 348
info@advocati.cz

 

Odměna

 

Odměna za poskytování právních služeb

 

Výše odměny advokáta je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti číslo 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Naši advokáti obvykle poskytují právní služby za smluvní odměnu stanovenou hodinovou sazbou. Odměna je klientem hrazena na základě podrobné specifikace poskytnutých služeb vedené advokátem v průběhu poskytování služby včetně časových údajů.

Základní hodinová sazba činí 2.000,- Kč (bez DPH).

Ve složitějších případech, případech s více zúčastěnými osobami, případech s mezinárodním prvkem či v případech služeb poskytovaných v jiném než českém jazyce je hodinová sazba zpravidla vyšší.

Pro odměnu v případech, kdy je předmětem právní pomoci zastupování v občanském soudním řízení, je rozhodující rovněž advokátní tarif. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem v občanském soudním řízení právě na jeho základě.

Obvykle tedy odpovídá odměna advokáta za zastupování v občanském soudím řízení činí částce určené soudem, vždy je však možná individuální dohoda s klientem.

Potřebujete – li znát orientační výši odměny za poskytování právních služeb můžete nás kontaktovat nebo využít následující kontaktní formulář:

Kontaktní formulář
Vymezení poptávané služby či právní záležitosti
Jméno:
E-mail:
Telefon: